+37061231111
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

IŠRAŠAS IŠ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

 VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 1. Vairuotojų pirminis mokymas vykdomas vadovaujantis VKTI viršininko įsakymu „DĖL VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-84 ir „ĮSAKYMO DĖL REIKALAVIMŲ VAIRAVIMO MOKYKLOMS APRAŠO PATVIRTINIMO“2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-85 ,bei kitais teisės aktais. Mokymas organizuojamas pagal motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo teminius mokymo kursų planus, kuriuose turi būti nustatytos konkrečios dėstomų dalykų (Kelių eismo taisyklės, saugus eismas, teisinės žinios; transporto priemonių techninė eksploatacija, darbų sauga; praktinis vairavimas) pamokų temos, turinys ir pamokų (valandų) skaičius. Teminiai planai sudaromi pagal kiekvieną transporto priemonės kategoriją, atsižvelgiant į tai, kokių kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą vairavimo mokykla gali vykdyti.
 2. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir Įmonės. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarčiai sudaryti mokinys pateikia mokymo įstaigai:
 • 1 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • 2 vairuotojo pažymėjimą (kai siekiama įgyti aukštesnę transporto priemonės vairavimo kategoriją);
 • 3 galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
 • 4 nuotrauką-(as), priklausomai kiek siekiama įgyti vairavimo kategorijų vienu metu;
 • 5 kitos mokyklos mokymo kursų baigimo liudijimą, kai siekiama tobulinti žinias ir įgūdžius.
 • 6 VĮ REGITRA pažymą apie teorinio egzamino išlaikymą, kai siekiama mokytis A1, A ar B kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo.
 1. Mokinių žinios pagal motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo programas vertinamos nuo1 iki 10 balų sistema (žemiausias teigiamas balas – 6, aukščiausias balas – 10)
 2. Mokinių žinios vertinamos periodiškai (ne rečiau kaip numatyta pirminio mokymo tvarkos aprašo 1 priede) ir baigus mokymą.
 3. Vairuotojų pirminį mokymo kursą baigę asmenys turi išlaikyti teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą bei vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą.
 4. Teorijos galutinio mokinio vertinimo testą sudaro 30 klausimų, turinčių po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas. Mokinių žinios turi būti vertinamos kompiuterine žinių testavimo programa.
 5. Teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaita yra teigiama, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų (30 klausimai). Atsakęs į 24 klausimus, mokinys vertinamas 6 balais.
 6. Mokinių vertinimo rezultatai saugomi vienerius metus
 7. Vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinė įskaita vykdoma, kai mokinys yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą.
 8.   Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal A,B, C, CE, D, ransporto priemonių kategorijas) vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Vertinimo kriterijai analogiški valstybės įmonės Regitra.
 9.    Vaizdo įrašą mokinys gali peržiūrėti už papildomą mokestį pateikęs svo atminties laikmeną į kurią bus perkeltas įrašas.
 10.    Neišlaikiusiems teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos ir vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos mokymo kursų baigimo liudijimai neišduodami.
 11.    Išklausiusieji mažiau kaip 80% nustatyto teorinio kurso valandų prie teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos laikymo neprileidžiami. Jiems sudaromos sąlygos išklausyti praleistas kursų temas už papildomą mokestį.
 12.    Neįsisavinę teorinio mokymo žinių bei neįgiję praktinio vairavimo mokymo įgūdžių gali mokytis papildomai arba išduodama pažyma apie išklausytas teorinio mokymo kurso temas bei apie praktinio vairavimo mokymo įgytus įgūdžius. Už papildomą mokymą yra mokama.
 13.   Pasirengus galima laikyti pakartotinai teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą bei vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą.
 14.    Baigusiems vairuotojų pirminio mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą , vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą,ir įvykužius savo pinigines prievoles mokyklai išduodami nustatytos formos mokymo kurso baigimo liudijimai.
 15.   Teorijos mokymo kursas vykdomas grupėmis (gali būti ir individualiai). Per parą mokymo grupėje mokoma teorijos ne daugiau kaip 4 valandas
 16.    Teorijos pamokos vyksta pagal išlanksto patvirtintą grafiką.
 17.    Praktinio vairavimo – tik individualiai.
 18.    Praktinio vairavimo pamokoms mokiniai registruojasi savarankiškai .
 19.    Praktinio vairavimo mokoma per dieną su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas.
 •    .Grafikai sudarinėjami savaitę į priekį,registruotis reikia pas administratorę.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.